Sprawdzam

„Słowa kształtują obraz, jednak to czyny kształtują rzeczywistość.“

Jako jedyna firma z branży KALLDERA TECH jest gotowa na audyt swojej hali produkcyjnej w każdej chwili.

Klienci KALLDERA TECH natychmiast mogą sprawdzić wszystko to co zostało napisane w poprzednich zakładkach.

W siedzibie KALLDERA TECH można się przekonać, jak działa fifo, kontrola jakości i kontrola dostaw, instrukcje stanowiskowe, izolatory braków oraz zapisy z produkcji.

Mimo niewdrożonej normy SA 8000 firma pracuje na podstawie wytycznych tej normy, co potwierdzają przeprowadzane audyty etyczne. Norma opiera się na kilku międzynarodowych standardach dotyczących praw człowieka, w tym na ONZ-owskiej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji Praw Dziecka

Istota normy opiera się na przekonaniu, że każdym miejscem pracy należy zarządzać w taki sposób, by przestrzegane były podstawowe prawa człowieka oraz by kierownictwo było gotowe przyjąć na siebie odpowiedzialność z tego tytułu.

Każdego dnia dążymy do tego, żeby słowa jak najbardziej oddawały rzeczywistość.