Standardy

Standardy:

 • wszyscy Pracownicy  zatrudnieni w Kalldera przechodzą okresową weryfikację wiedzy i kwalifikacji. Składają się na nią testy z zakresu znajomości rysunku technicznego, test na powtarzalność podejmowanych decyzji czy test praktyczny (manualny). W przypadku akcji wymagających dodatkowego instruktażu organizowane są szkolenia z udziałem Inżynierów,
 • szkolenia systemowe - Stosowanie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością  ISO 9001:2008,
 • szkolenia stanowiskowe.

Każdy Operator:

 • jest przeszkolony z zakresu BHP,
 • posiada ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
 • ma opracowaną Ocenę Ryzyka Zawodowego,
 • jest wyposażony w odzież roboczą adekwatną do wykonywanej pracy i pory roku,
 • jest silnie motywowany poprzez jasny system premiowania i nagród.

Kalldera posiada:

 • kadrę wyszkolonych Koordynatorów i Operatorów,
 • ubezpieczenie Kontraktowe, Deliktowe i Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 1.000.000 zł w PZU S.A.,
 • opracowaną procedurę  gotowości  pozwalającą nam na reakcję już do 60 minut po zgłoszeniu.

Innowacyjne rozwiązania oraz stały kontakt z klientem powoduje natychmiastowe zaspokojenie potrzeb klienta.